Get Adobe Flash player
                สำนัก/กอง ลำดับที่                   เรื่องที่ให้บริการ      จำนวนที่ให้บริการ    
  สำนักปลัด 1 ขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ             140   ครั้ง
    2 ขึ้นทะเบียนพาณิชย์               22   ครั้ง
               กองคลัง   1           ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                            173  ครั้ง
    2 ภาษีบำรุงท้องที่            1,666 ครั้ง
    3 ภาษีป้าย                28  ครั้ง
  กองช่าง 1 การขอรับรองกรรมสิทธิ์                 16  ครั้ง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 รับเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                89  ครั้ง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1  ขอใข้ถังขยะ                36  ครั้ง
1 1
นายสุรินทร์ กลัดเพ็ชร
นายก อบต.ดอนปรู

นายอมรศักดิ์ บุญทอง
ปลัด อบต.ดอนปรู

122184
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
43
85
507
120694
3749
4249
122184

Your IP: 3.221.159.255
Server Time: 2021-01-28 03:07:00