Get Adobe Flash player

 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ร้องเรียนเรื่องทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปี 2560

คู่มือการพัฒนาส่งเสริมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2560

คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการชำระภาษีป้าย

การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับ อปท.

อำนาจหน้าที่ของ อปท.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

1 1
นายสุรินทร์ กลัดเพ็ชร
นายก อบต.ดอนปรู

นายอมรศักดิ์ บุญทอง
ปลัด อบต.ดอนปรู

102561
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
3
98
364
101850
554
1794
102561

Your IP: 3.228.21.204
Server Time: 2020-07-11 00:23:47