Get Adobe Flash player

 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ร้องเรียนเรื่องทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปี 2560

คู่มือการพัฒนาส่งเสริมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2560

คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการชำระภาษีป้าย

การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับ อปท.

อำนาจหน้าที่ของ อปท.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

1

นายอมรศักดิ์ บุญทอง
ปลัด อบต.ดอนปรู

173920
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
88
108
950
172191
3780
5263
173920

Your IP: 75.101.211.110
Server Time: 2022-01-28 15:31:50