Get Adobe Flash player

โครงการของ อบต.ดอนปรู

แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนอัตรากำลังสามปี

แผนอัตรากำลังสี่ปี

แผนดำเนินงาน

ข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

การติดตามและประเมินผล อบต.ดอนปรู

คู่มือบริการประชาชน

ประกาศ อบต.ดอนปรู

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานการประชุม

แผนบุคคลากร

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

คำสั่งเรื่อง มอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการระวังเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู ประจำปีงบประมาณ 2562

1 1
นายสุรินทร์ กลัดเพ็ชร
นายก อบต.ดอนปรู

นายอมรศักดิ์ บุญทอง
ปลัด อบต.ดอนปรู

122153
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
12
85
476
120694
3718
4249
122153

Your IP: 3.221.159.255
Server Time: 2021-01-28 01:27:08