Get Adobe Flash player

 

 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี  2564

ประกาศ เรืองมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เรื่องมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการของอบต. ดอนปรู

แผนพัฒนาสามปี

พัฒนาพัฒนาสี่ปี

หลักสูตรกำลังสามปี

ทหารอัตราสี่ปี

ดำเนินการงาน

ข้อมูลข้อตกลงร่วมกัน

การติดตามและฝึกผลอบต. ดอนปรู

คู่มือบริการพลเมือง

ประกาศอบต. ดอนปรู

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทำ

บริหารงานบุคคล

แผนบุคท่องเที่ยวกร

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการศึกษาประจำปี

สั่งคณะทำงานจัดทำปฎิบัติการป้องกันการฝึก

คำสั่งส่งมอบให้ปฎิบัติราชการตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการระวังเขตและการรับรองเขตที่ดิน

รายงานผลการสำแดงความพึงพอใจผู้เช่าบริการของบริหารส่วนตำบลดอนปรูประจำ 2562

1 1
นายสุรินทร์ กลัดเพ็ชร
นายก อบต.ดอนปรู

นายอมรศักดิ์ บุญทอง
ปลัด อบต.ดอนปรู

138558
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
161
127
1022
136786
1993
4229
138558

Your IP: 34.237.52.11
Server Time: 2021-05-15 19:53:21