Get Adobe Flash player

โครงการของ อบต.ดอนปรู

แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนอัตรากำลังสามปี

แผนอัตรากำลังสี่ปี

แผนดำเนินงาน

ข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

การติดตามและประเมินผล อบต.ดอนปรู

คู่มือบริการประชาชน

ประกาศ อบต.ดอนปรู

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานการประชุม

แผนบุคคลากร

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

คำสั่งเรื่อง มอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการระวังเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู ประจำปีงบประมาณ 2562

1 1
นายสุรินทร์ กลัดเพ็ชร
นายก อบต.ดอนปรู

นายอมรศักดิ์ บุญทอง
ปลัด อบต.ดอนปรู

110348
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
132
175
633
107510
4607
1633
110348

Your IP: 3.92.74.105
Server Time: 2020-09-30 08:23:10