Get Adobe Flash player
                                
    นายอมรศักดิ์ บุญทอง
ปลัด อบต.ดอนปรู
รักษาราชการแทนผูอำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
       
         
    น.ส.อุทัยวรรณ แฝกหอม
นักวิชาการศึกษา
 
       
   
  น.ส.วัลลี มีสิทธิกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
  น.ส.ขวัญเรือน สาระยิง
ครูผู้ดูแลเด็ก
       
   
  น.ส.อุไร มณีอินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
  นางนิภา วังกรานต์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
       
   
  นางวิไลลักษณ์ ศรีนาค
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  น.ส.ศิริวิมล ศรีวิเชียร
ผู้ดูแลเด็ก
       
   
  น.ส.พรรณชนิดา พัฒเย็น
คนงานจ้างเหมาบริการ
  น.ส.ศิริวรรณ สาระยิง
คนงานจ้างเหมาบริการ
       
     
  น.ส.วิภาดา บุญทอง
คนงานจ้างเหมาบริการ
   
       
1 1
นายสุรินทร์ กลัดเพ็ชร
นายก อบต.ดอนปรู

นายอมรศักดิ์ บุญทอง
ปลัด อบต.ดอนปรู

100400
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
24
58
230
99450
187
2325
100400

Your IP: 3.235.75.174
Server Time: 2020-06-04 10:29:34