Get Adobe Flash player
     
   
นายอมรศักดิ์ บุญทอง
ปลัด อบต.ดอนปรู 
 
       
     
                            นายธนู ชาวปลายนา
หัวหน้าส่วนสำนักปลัด
อบต.ดอนปรู
 
       
   
  น.ส.พเยาว์ เมฆพยัพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  นางน้ำฝน แดงฉ่ำ
นักทรัพยากรบุคคล
       
   
  นายธานิน ขวัญดี
นักพัฒนาชุมชน
  น.ส.กนกกุล กลัดเพ็ชร
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
       
 

 

 

  นางวินัย ฉิวเฉื่อย
เจ้าพนักงานธุรการ
   
       
       
   
  นายวรา บำรุงผล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  นายโกศล วงษ์เงินหอม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ
       
   
  นายอุดร ม้าทอง
พนักงานขับรถยนต์
  นายอนุวัตร ชัยชนะ
คนงานจ้างเหมาบริการ
       
     
  นางวิภา เหมือนแก้ว
นักการภารโรง
   
       
       
1 1
นายสุรินทร์ กลัดเพ็ชร
นายก อบต.ดอนปรู

นายอมรศักดิ์ บุญทอง
ปลัด อบต.ดอนปรู

138586
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
189
127
1050
136786
2021
4229
138586

Your IP: 34.237.52.11
Server Time: 2021-05-15 21:06:54