Get Adobe Flash player
     
   
นายอมรศักดิ์ บุญทอง
ปลัด อบต.ดอนปรู 
 
       
       
   

นายพัชร  พลายชุมพล

รองปลัด อบต.ดอนปรู

 
       
     
                            นายธนู ชาวปลายนา
หัวหน้าส่วนสำนักปลัด
อบต.ดอนปรู
 
       
   
  น.ส.กัญจรงค์  แก้วเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  นางน้ำฝน แดงฉ่ำ
นักทรัพยากรบุคคล
       
   
  นายธานิน ขวัญดี
นักพัฒนาชุมชน
  น.ส.กนกกุล กลัดเพ็ชร
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
       
 

 

 

  นางวินัย ฉิวเฉื่อย
เจ้าพนักงานธุรการ
   นางสาวพรรัมภา  ศรีศักดา
นิติกร
       
       
     
  นายวรา บำรุงผล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  นางสุชาดา  พลอยสุกใส
นักจัดการงานทั่วไป
       
   
  นายอุดร ม้าทอง
พนักงานขับรถยนต์
  นายอนุวัตร ชัยชนะ
คนงานจ้างเหมาบริการ
       
     
  นางวิภา เหมือนแก้ว
นักการภารโรง
 

 นางพรสวรรค์  มณีแสง

ผช.นักวิเคราะห์ฯ

       
       

 

 

1

นายอมรศักดิ์ บุญทอง
ปลัด อบต.ดอนปรู

173954
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
122
108
984
172191
3814
5263
173954

Your IP: 75.101.211.110
Server Time: 2022-01-28 16:49:28